Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών συγκρότηση των συλλογικών οργάνων για το έτος 2015, με αντικείμενο τις απογραφές των αποθηκών της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών συγκρότηση των συλλογικών οργάνων για το έτος 2015, με αντικείμενο τις απογραφές των αποθηκών της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ

Ανακοινώνεται ότι στις 16/12/14, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Κωνσταντίνου Ουρανή θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των μελών για την συγκρότησητων συλλογικών οργάνων για το έτος 2015, με αντικείμενο τις απογραφές των αποθηκών της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ.

Ανακοίνωση

Bear