Έκφραση ευαρέσκειας προς το προσωπικό που συμμετείχε στην υγειονομική κάλυψη του Αυθεντικού Μαραθωνίου 2015 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Έκφραση ευαρέσκειας προς το προσωπικό που συμμετείχε στην υγειονομική κάλυψη του Αυθεντικού Μαραθωνίου 2015

Ανακοίνωση

Bear