Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών διενέργειας απογραφών των αποθηκών του ΕΚΑΒ Λαμίας και των τομέων των, έτους 2015 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών διενέργειας απογραφών των αποθηκών του ΕΚΑΒ Λαμίας και των τομέων των, έτους 2015

Ανακοινώνεται ότι στις 11-12-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης του ΕΚΑΒ Λαμίας θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση διενέργειας απογραφών των αποθηκών του ΕΚΑΒ Λαμίας και των τομέων των, από 28-12-2015 έως 7-1-2015.

Ανακοίνωση

Bear