Δημόσια κλήρωση για τη στελέχωση της επιτροπής ετήσιας απογραφής των αποθηκών του Παραρτήματος Ιωαννίνων για το οικονομικό έτος 2015 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για τη στελέχωση της επιτροπής ετήσιας απογραφής των αποθηκών του Παραρτήματος Ιωαννίνων για το οικονομικό έτος 2015

Ανακοινώνεται ότι στις 9/12/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 στο γραφείο του Διευθυντή ΕΚΑΒ 7ης Περιφέρειας, κ. Βασιλείου Παπαδιώτη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, για τη στελέχωση της επιτροπής ετήσιας απογραφής των αποθηκών του Παραρτήματός μας, σε εφαρμογή του με αριθμό πρωτοκόλλου 45319/04-12-2015 εγγράφου της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Ανακοίνωση

Bear