Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων για το έτος 2014, με αντικείμενο τη διεξαγωγή μικροπρομηθειών ή υπηρεσιών για τους Τομείς Κορίνθου, Χαλκίδας, Θήβας, Λειβαδιάς, Ιστιαίας . – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων για το έτος 2014, με αντικείμενο τη διεξαγωγή μικροπρομηθειών ή υπηρεσιών για τους Τομείς Κορίνθου, Χαλκίδας, Θήβας, Λειβαδιάς, Ιστιαίας .

Ανακοινώνεται ότι στις 06/02/14, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών κ. Αλέξανδρου Κωτσόπουλου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση επιτροπών με αντικείμενο εργασιών την διεξαγωγή μικροπρομηθειών ή υπηρεσιών για τους κάτωθι Τομείς ΕΚΑΒ:

1. Κορίνθου

2. Χαλκίδας-Θήβας-Λειβαδιάς-Ιστιαίας

Ανακοίνωση

Bear