Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών και υλικών που αφορούν σε μηχανολογικό εξοπλισμό Συνεργείου επισκευής οχημάτων Κεντρικής Υπηρεσίας για το έτος 2014 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών και υλικών που αφορούν σε μηχανολογικό εξοπλισμό Συνεργείου επισκευής οχημάτων Κεντρικής Υπηρεσίας για το έτος 2014

Ανακοινώνεται ότι στις 13/01/14, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Αλέξανδρου Κωτσόπουλου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών και υλικών που αφορούν σε μηχανολογικό εξοπλισμό Συνεργείου επισκευής οχημάτων Κεντρικής Υπηρεσίας.

Ανακοίνωση

Bear