Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το ΕΚΑΒ Λάρισας και τους τομείς ευθύνης μας για το οικονομικό έτος 2014. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το ΕΚΑΒ Λάρισας και τους τομείς ευθύνης μας για το οικονομικό έτος 2014.

Ανακοινώνεται ότι στις 5-12-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 στο γραφείο του Προϊσταμένου τμήματος Προσωπικού και Οικ. Διαχείρισης κ. Ρουμελιώτη Παναγιώτη θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το ΕΚΑΒ Λάρισας και τους τομείς ευθύνης μας Βόλος , Τρίκαλα και Καρδίτσα για το οικονομικό έτος 2014.

Ανακοίνωση

Bear