Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα για το εκπαιδευτικό έτος 2014 – 2015 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα για το εκπαιδευτικό έτος 2014 – 2015

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα , για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015, καλούνται οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα γενικού πληθυσμού να καταθέσουν αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα από 23/6/2014 έως 25/8/2014.

Πληροφορίες : Τμήμα Εκπαίδευσης Τηλέφωνα 2132143136, -138, -104.

Πρόσκληση

Κριτήρια επιλογής

Αίτηση εκπαιδευτών

Bear