Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα για το εκπαιδευτικό έτος 2014 – 2015 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα για το εκπαιδευτικό έτος 2014 – 2015

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα , για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015, καλούνται όσοι ιατροί του ΕΚΑΒ επιθυμούν να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα γενικού πληθυσμού να καταθέσουν αίτηση και σύντομο βιογραφικό σημείωμα από 23/6/2014 έως 25/8/2014.

Πληροφορίες : Τμήμα Εκπαίδευσης

Τηλέφωνα 2132143136, -138, -104.

Το έντυπο της αίτησης θα βρίσκεται αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ.

Πρόσκληση

Αίτηση εκπαιδευτών – ιατρών

Bear