Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση των επιτροπών απογραφής των αποθηκών του Παραρτήματος Καβάλας και των τομέων αυτού για το οικονομικό έτος 2014 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση των επιτροπών απογραφής των αποθηκών του Παραρτήματος Καβάλας και των τομέων αυτού για το οικονομικό έτος 2014

Ανακοινώνεται ότι στις 26/11/14, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Τ.Π.Ο.Δ. ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ, κ. Πολύμερου Παναγιώτη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση των επιτροπών απογραφής των αποθηκών του Παραρτήματος Καβάλας και των τομέων αυτού για το οικονομικό έτος 2014.

Ανακοίνωση

Bear