Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα για το εκπαιδευτικό έτος 2013-2014, 13-06-2013 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα για το εκπαιδευτικό έτος 2013-2014, 13-06-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης για το εκπαιδευτικό έτος 2013-2014 στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα, καλούνται οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα γενικού πληθυσμού να καταθέσουν αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα από 17/6/2013 έως 16/8/2013.

Πληροφορίες : Τμήμα Εκπαίδευσης τηλ. 2132143136-138-104.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 4/2-7-07 απόφαση του Ε. Σ. του ΕΚΑΒ που εγκρίθηκε με την 24/22-8-07 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ

 

Oι υποψήφιοι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΕΚΑΒ.

 

Επιπροσθέτως για την επιλογή τους θα αξιολογούνται

– ο χρόνος προϋπηρεσίας στο φορέα

– η πιστοποίηση BLS , PHTLS

– η εκπαιδευτική δραστηριότητα τους ως εκπαιδευτές στα παραπάνω προγράμματα καi

– στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ καθώς και

– η εκπαιδευτική δραστηριότητα ως εκπαιδευόμενοι.

Bear