Εξετάσεις Πιστοποίησης Ιουνίου 2011 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εξετάσεις Πιστοποίησης Ιουνίου 2011

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσώπων (ΕΟΠΠ) WWW.EOPP.GOV.GR η απόφαση 13/18-5-2011 Θέμα 6ο που αφορά την κατάθεση αιτήσεων για την συμμετοχή των αποφοίτων στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ιουνίου 2011.


Bear