Πίνακες μοριοδότησης συμμετεχόντων στο 20ο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ΕΠΙ εκπαιδευτικής περιόδου 2014 – 2015 στην ΑΘήνα & στο Ηράκλειο Κρήτης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πίνακες μοριοδότησης συμμετεχόντων στο 20ο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ΕΠΙ εκπαιδευτικής περιόδου 2014 – 2015 στην ΑΘήνα & στο Ηράκλειο Κρήτης

Πίνακες μοριοδότησης συμμετεχόντων στο 20ο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ΕΠΙ

Αθήνα

Ηράκλειο

Bear