Αίτηση εγγραφής 20ου Μετεκπαιδευτικού προγράμματος στην ΕΠΙ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αίτηση εγγραφής 20ου Μετεκπαιδευτικού προγράμματος στην ΕΠΙ

ΟΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ 20ου ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟ E-MAIL ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

iek.edu@ekab.gr

Έντυπο εγγραφής εκπαιδευομένων σε .pdf

Έντυπο εγγραφής εκπαιδευομένων σε .word

Bear