2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, 19-21 Οκτωβρίου, Royal Olympic Hotel, Αθήνα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, 19-21 Οκτωβρίου, Royal Olympic Hotel, Αθήνα

Επείγουσα Ιατρική: Το δίχτυ ασφαλείας του ΕΣΥ

Bear