Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 2ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής ελαιολιπαντικών, υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης λόγω αντικατάστασής του – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 2ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής ελαιολιπαντικών, υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης λόγω αντικατάστασής του

Ανακοινώνεται ότι στις 31/08/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 2ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής ελαιολιπαντικών, υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης λόγω αντικατάστασής του.

Ανακοίνωση

Bear