Εκπαίδευση του ΕΤΙΚ ΕΚΑΒ “Αντιμετώπιση ΧΒΡΠ συμβάντων” – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εκπαίδευση του ΕΤΙΚ ΕΚΑΒ “Αντιμετώπιση ΧΒΡΠ συμβάντων”

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ∆ιασωστών -Πληρωμάτων Ασθενοφόρων σε θέματα αντιμετώπισης θυμάτων από Μαζικές Καταστροφές θα διεξαχθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΤΙΚ: «Αντιμετώπιση ΧΒΡΠ συμβάντων».

Προτεραιότητα έχουν οι  διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρων που έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης (Διαλογή).

Τόπος διεξαγωγής: ΕΚΑΒ ΚΥ

Ημερομηνία: Τετάρτη 2 Απριλίου 2014

Ώρα: 8.00 π.µ.

∆ηλώσεις συμμετοχής : etik@ekab.gr μέχρι 30 Μαρτίου 2014

 

Η διευθύντρια του ΕΤΙΚ

ΖΥΓΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Bear