Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 2ου τακτικού μέλους για την ετήσια επιτροπή μικροπρομηθειών και πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας υγειονομικού υλικού, ιατρικών μηχανημάτων, επιστημονικών οργάνων, και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 2ου τακτικού μέλους για την ετήσια επιτροπή μικροπρομηθειών και πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας υγειονομικού υλικού, ιατρικών μηχανημάτων, επιστημονικών οργάνων, και διαδικασιών διαπραγμάτευσης,

Ανακοινώνεται ότι στις 21/03/16, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών κας Άννας Ρούσσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση την αντικατάσταση του 2ου τακτικού μέλους για την ετήσια επιτροπή μικροπρομηθειών και πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας υγειονομικού υλικού, ιατρικών μηχανημάτων, επιστημονικών οργάνων, κ.λ.π., και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2016.

Ανακοίνωση

Bear