Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καταρτιζόμενους στο ταχύρυθμο πρόγραμμα του ΙΕΚ (2 εξαμήνων) εργαζομένων στο ΕΚΑΒ για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2013-14 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

TOMEAS PROLIPSIS ATYXHMATVN

Σύνδεση χρήστη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καταρτιζόμενους στο ταχύρυθμο πρόγραμμα του ΙΕΚ (2 εξαμήνων) εργαζομένων στο ΕΚΑΒ για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2013-14

Όσοι (ες) από τα πληρώματα ασθενοφόρων (μόνιμοι υπάλληλοι που εργάζονται στο ΕΚΑΒ και έχουν συμπληρώσει 2 χρόνια υπηρεσίας) επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ταχύρυθμο πρόγραμμα Ι.Ε.Κ., οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στις Γραμματείες των κατά τόπους Ι.Ε.Κ., η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 1. Σχετική αίτηση (έντυπο θα δοθεί από το Ι.Ε.Κ.)
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου, ΤΕΕ ή ΤΕΛ ή άλλου ισότιμου με αυτό αντίστοιχο με τα εκάστοτε προβλεπόμενα. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση επικυρωμένου φωτοαντίγραφου του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη σχολική μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης.
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου Ταυτότητας. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται η ταυτότητα, θα προσκομίζεται πιστοποιητικό του Δήμου ή Κοινότητας που είναι εγγεγραμμένος.
 4. Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΚΑΒ, στην οποία να φαίνεται η ημερομηνία πρόσληψης.
 5. Βεβαίωση παρακολούθησης (εφόσον υπάρχει) προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Τομέα Υγείας (Κ.Ε.Κ.).
 6. Βεβαίωση παρακολούθησης, με επιτυχία, Πιστοποιημένων Προγραμμάτων BLS – AED ή ΡHTLS.
 7. Βεβαίωση παρακολούθησης και ολοκλήρωσης με επιτυχία προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Νοσηλευτικής Ειδικότητας π.χ. (Βεβαίωση ή δίπλωμα από ΙΕΚ Νοσηλευτικής, ΜΤΕΝΣ, ΤΕΕ Νοσηλευτικής Β΄ Κύκλου).
 8. Πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου, της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.
 9. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας επιπέδου First Certificate (Lower).

Από τα παραπάνω δικαιολογητικά τα 1,2,3 και 4 είναι υποχρεωτικά.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και 10/10/2013 κατά τις ώρες 08.00΄ έως 14.00΄ στα κατά τόπους ΙΕΚ αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.

 

Ταχύρυθμα τμήματα ΙΕΚ θα λειτουργήσουν (εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός των αιτήσεων για να λειτουργήσουν τα τμήματα) ως ακολούθως:

 1. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα Αθήνας(Τομέας Κορίνθου) : Α΄ (ταχύρυθμο)
 2. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα Πάτρας(Τομέας Αγρινίου) : Α΄ (ταχύρυθμο)
 3. IEK EKAB Τμήμα Τρίπολης: : Α΄(ταχύρυθμο)

πρόσκληση

αίτηση

Επισκέψεις: 15 | Σήμερα: 1