2η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 20ου ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 20ου ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙ

Στις 18 Ιανουαρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ η 2η εξεταστική των εκπαιδευομένων του 20ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ ως εξής:
Γραπτή αξιολόγηση στις 10:00 π.μ. στο αμφιθέατρο του ΕΚΑΒ.
Προφορική αξιολόγηση στις 15:00 για τους εκπαιδευόμενους από τα τμήματα Θεσ-νίκης και Ηρακλείου & στις 16:00 για τους εκπαιδευόμενους του τμήματος Αθήνας.

Bear