2η Εξεταστική Περίοδος των εκπαιδευομένων του 17ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.) 18-06-2012 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2η Εξεταστική Περίοδος των εκπαιδευομένων του 17ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.) 18-06-2012

Ημερομηνία 2ης Εξεταστικής Περιόδου

 

 

Bear