Έντυπο εγγραφής των εκπαιδευομένων του 19ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ, του τμήματος Αθήνας εκπαιδευτικής περιόδου 2013-14, 26-09-2013 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Έντυπο εγγραφής των εκπαιδευομένων του 19ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ, του τμήματος Αθήνας εκπαιδευτικής περιόδου 2013-14, 26-09-2013

Το έντυπο εγγραφής των εκπαιδευομένων του 19ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ, του τμήματος Αθήνας,  εκπαιδευτικής περιόδου 2013-14, πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο Τμήμα Εκπαίδευσης στο e-mail iek.edu@ekab.gr.

 

Bear