ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 20ου ΕΠΙ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 20ου ΕΠΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 20ου ΕΠΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 1/5/2015

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του κλινικού μέρους του 20ου Μετεκπαιδευτικού προγράμματος στην ΕΠΙ οι εκπαιδευόμενοι θα παρακολουθήσουν επιπλέον :

· 10 4ωρα σε Αναισθησιολογικό Τμήμα στο Γ.Ν.Ν.Θ. ¨Σωτηρία¨ -Δ/ντής κ. Γ. Βογιατζής (ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00-12:00)

· 12 4ωρα σε ΜΕΘ στο Γεν. Νοσοκ. Αθηνών ¨Γεωργ. Γεννηματάς¨- Δ/ντής κ Α. Καλογερομήτρος (όλες τις ημέρες 9:00-13:00)

· 6 4ωρα σε ΤΕΠ στο Γεν. Νοσοκ. Αττικής ¨Κατ¨- Δ/ντής κ. Ν. Ατζουλάτος ,

κατόπιν συνεννόησης τους με το Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ (στα τηλέφωνα 2132143138, 2132143136, 2132143104).

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν τη συμμετοχή τους μέχρι το τέλος του κάθε μήνα για να μπορούν να κάνουν τις παρουσίες τους στον επόμενο μήνα).

Τα έντυπα θα υπογράφονται από το Δ/ντή του Τμήματος.

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιών στα ανωτέρω τμήματα αλλά και των παρουσιών στα τμήματα του ΕΚΑΒ, πρέπει να κατατεθούν τα έντυπα στο Τμήμα Εκπαίδευσης .

Καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης εντύπων: 30/9/2015 .

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙAΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΜΕΘ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙAΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΤΕΠ

Bear