Αποτελέσματα διαδικασίας αξιολοόγησης υποψηφίων ιατρών για συμμετοχή στο 19ο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.) 07-08-2013 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αποτελέσματα διαδικασίας αξιολοόγησης υποψηφίων ιατρών για συμμετοχή στο 19ο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.) 07-08-2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 19ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (Ε.Π.Ι.)

 

Bear