Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης εργασιών συντήρησης δικόλωνων ανυψωτικών ασθενοφόρων και εργασιών εξωτερικού συμβούλου υποστήριξης του ΕΚΑΒ σε θέματα επικοινωνίας 19-04-2013 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης εργασιών συντήρησης δικόλωνων ανυψωτικών ασθενοφόρων και εργασιών εξωτερικού συμβούλου υποστήριξης του ΕΚΑΒ σε θέματα επικοινωνίας 19-04-2013

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης εργασιών συντήρησης δικόλωνων ανυψωτικών ασθενοφόρων και εργασιών εξωτερικού συμβούλου υποστήριξης του ΕΚΑΒ σε θέματα επικοινωνίας.

Ανακοίνωση

 

Bear