Ημερομηνίες Διεξαγωγής του προγράμματος για τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο – Δεκέμβριο στο 19ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ε.Π.Ι. 02-09-2013 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ημερομηνίες Διεξαγωγής του προγράμματος για τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο – Δεκέμβριο στο 19ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ε.Π.Ι. 02-09-2013

Πρόγραμμα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013

Bear