Επίσκεψη προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. στην Κρήτη (16,17,18/2/2015). – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επίσκεψη προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. στην Κρήτη (16,17,18/2/2015).

Ο πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. κος Παπαευσταθίου Νίκος, στα πλαίσια του σχεδίου της Διοίκησης του Οργανισμού σχετικά με τη επίλυση των προβλημάτων αλλά και την ευρύτερη επιχειρησιακή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Παραρτημάτων και των Τομέων του Ε.Κ.Α.Β. στην περιφέρεια, στις 16,17 και 18 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποίησε προγραμματισμένη επίσκεψη στους τομείς του ΕΚΑΒ σε όλους τους Νομούς της Κρήτης. Βασικό μέλημα του προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. αποτέλεσε η πλήρης ενημέρωση του για όλα τα λειτουργικά θέματα που απασχολούν τους εργαζομένους στα Παραρτήματα και στους Τομείς του Οργανισμού στην Κρήτη, ενώ προχώρησε και στην ανάλογη καθοδήγηση των υπευθύνων με στόχο τον καλύτερο και πιο ορθολογιστικό επιχειρησιακό συντονισμό με την αξιοποίηση όλου του υπάρχοντος προσωπικού. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε μία σειρά εποικοδομητικών συναντήσεων με τοπικούς και περιφερειακούς θεσμικούς φορείς με βασικό θέμα την ανάπτυξη των ανάλογων συνεργασιών προς όφελος όλων των εμπλεκομένων πλευρών.

Ανακοίνωση

Bear