Ακύρωση του μαθήματος της 16ης/1/2014 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ακύρωση του μαθήματος της 16ης/1/2014

Ανακοινώνεται στους συμμετέχοντες στο 19ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην ΕΠΙ ότι το μάθημα της 16ης /1/2014 δεν θα υλοποιηθεί

Bear