Πρόγραμμα ΕΠΙ 15/9 – 13/10 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόγραμμα ΕΠΙ 15/9 – 13/10

Για την ολοκλήρωση του θεωρητικού  μέρους του 17ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ θα πραγματοποιηθούν  στις παρακάτω ημερομηνίες  τα μαθήματα:


1) 15-9-2011   Οξείες ψυχιατρικές διαταραχές                  16:00-19:00

2) 21-9-2011   Μαζικές καταστροφές                               16:00-19:00

3) 22-6-2011   Επείγοντα οφθαλμολογικά προβλήματα     16:00-17:00

Εγκαυματική νόσος                                   17:00-18:00

4) 05-10-2011 Οξέα νεογνολογικά προβλήματα                16:00-19:00

6) 06-10-2011 Νομικά προβλήματα στην ΕΠΙ                    16:00-19:00

7) 13-10-2011 Εισπνευστικό  έγκαυμα                             16:00-17:00

Εγκυμοσύνη και άσθμα                             17:00-18:00

Διαταραχές   της αναπνοής στην κύηση

 

Bear