Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού και ενστάσεων της υπ΄αριθμ. 1/2012/2 διακήρυξης του ΕΚΑΒ για την προμήθεια 167 Ασθενοφόρων και 19 Κινητών μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού και ενστάσεων της υπ΄αριθμ. 1/2012/2 διακήρυξης του ΕΚΑΒ για την προμήθεια 167 Ασθενοφόρων και 19 Κινητών μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού και ενστάσεων της υπ΄αριθμ. 1/2012/2 διακήρυξης του ΕΚΑΒ για την προμήθεια 167 Ασθενοφόρων και 19 Κινητών μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε .pdf κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Bear