Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής ενστάσεων του διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης ΕΚΑΒ 1/2012/2 για την προμήθεια 167 Ασθενοφόρων και 19 Κινητών Μονάδων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής ενστάσεων του διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης ΕΚΑΒ 1/2012/2 για την προμήθεια 167 Ασθενοφόρων και 19 Κινητών Μονάδων

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής ενστάσεων του διαγωνισμού με αρ. διακήρηξης ΕΚΑΒ 1/2012/2

Ανακοίνωση

Bear