Οδηγίες αποτελεσματικής συνεργασίας 11-03-2013 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Οδηγίες αποτελεσματικής συνεργασίας 11-03-2013

Οδηγίες αποτελεσματικής συνεργασίας

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής συνεργασίας των υπηρεσιών των Παραρτημάτων με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, αλλά και την καλή παρουσία του ΕΚΑΒ παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε :

1. Να διατηρείτε υψηλή ετοιμότητα δίνοντας τον καλύτερο εαυτό σας στην πατρίδα μας

2. Στόχος όλων μας να είναι η κοινωνική προσφορά

3. Να διασφαλίζετε την δική σας ασφάλεια εφαρμόζοντας των Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τηρώντας λογικές ταχύτητες

4. Να διατηρείτε τα Οχήματα σε καλή κατάσταση, με συνεχή συντήρηση, παρά το γεγονός ότι έχουν διανύσει πολλά χιλιόμετρα

5. Να είστε προσεκτικοί στις σχέσεις σας με τους πολίτες και με τις Αρχές

6. Να αιτήστε πάντοτε άδεια από τη Διοίκηση για θέματα που αιτούνται οι τοπικοί φορείς

7. Μην αιτήστε θέματα τα οποία είναι ανέφικτα και πιθανώς θίγουν συναδέλφους

8. Να διατηρείτε καθαρά τα Οχήματα σας συμπράττοντας έτσι στην διαφύλαξη της καλής εικόνας του ΕΚΑΒ

9. Να χρησιμοποιείτε με σύνεση τους οικονομικούς πόρους που διαθέτει το ΕΚΑΒ

10. Να προσέχετε πάντοτε την εμφάνιση σας να είναι άψογη

11. Να είστε πάντοτε σε επαφή με τη Διοίκηση

 

Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ κος Παπαγιαννίδης Δημήτρης θα επισκεφτεί σε σύντομο χρονικό διάστημα όλα τα Παραρτήματα και τους  Τομείς αυτών προκειμένου να ενημερωθεί για τυχόν προβλήματα και να επιληφθεί τη λύση αυτών.

 

 

 

Bear