Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 1ου τακτικού μέλους για την ετήσια επιτροπής παραλαβής υγειονομικού υλικού, αερίων και ιματισμού καθώς και παραλαβής Γενικού υλικού και εργασιών. – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 1ου τακτικού μέλους για την ετήσια επιτροπής παραλαβής υγειονομικού υλικού, αερίων και ιματισμού καθώς και παραλαβής Γενικού υλικού και εργασιών. – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοινώνεται ότι στις 17/03/15, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνου Ουρανή, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση την αντικατάσταση του 1ου τακτικού μέλουςγια την ετήσια επιτροπής παραλαβής υγειονομικού υλικού, αερίων και ιματισμού καθώς και παραλαβής Γενικού υλικού και εργασιών.

Ανακοίνωση

Bear