Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 1ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παρακολούθησης- παραλαβής εργασιών παρακολούθησης των οχημάτων της Υπηρεσίας μέσω δορυφορικού γεωεντοπισμού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 1ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παρακολούθησης- παραλαβής εργασιών παρακολούθησης των οχημάτων της Υπηρεσίας μέσω δορυφορικού γεωεντοπισμού

Ανακοινώνεται ότι στις 07/10/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, αντικατάστασης του 1ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής εργασιών παρακολούθησης των οχημάτων της Υπηρεσίας μέσω δορυφορικού γεωεντοπισμού.

Ανακοίνωση

Bear