1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 21ου ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 21ου ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016

Η γραπτή αξιολόγηση των εκπαιδευομένων θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 σε Αθήνα (αμφιθέατρο ΕΚΑΒ), Θεσ-νίκη και Ηράκλειο Κρήτης.

Η προφορική αξιολόγηση των εκπαιδευομένων του τμήματος Θεσ-νίκης θα πραγματοποιηθεί στις 21 & 22 Νοεμβρίου 2016 και του τμήματος Ηρακλείου στις 18 & 19 Νοεμβρίου 2016.

Οι εκπαιδευόμενοι του τμήματος Αθήνας στην προφορική αξιολόγηση θα προσέλθουν ως εξής:

24 Νοεμβρίου 2016 (ώρα έναρξης της αξιολόγησης 15:00) θα προσέλθουν οι εκπαιδευόμενοι από το γράμμα Α έως και το Κ

25 Νοεμβρίου 2016 (ώρα έναρξης της αξιολόγησης 15:00) θα προσέλθουν οι εκπαιδευόμενοι από το γράμμα Μ έως και το Φ

και στη συνέχεια θα υπάρξει νέα ενημέρωση όσον αφορά στην ώρα προσέλευσης των εξεταζομένων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία εκπαίδευσης .

Bear