1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 20ου ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙ-ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-15 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 20ου ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙ-ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-15

Η γραπτή αξιολόγηση των εκπαιδευομένων θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 σε Αθήνα (αμφιθέατρο ΕΚΑΒ), Θεσ-νίκη και Ηράκλειο Κρήτης.

Η προφορική αξιολόγηση των εκπαιδευομένων των τμημάτων Ηρακλείου και Θεσ-νίκης θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου 2015.

Οι εκπαιδευόμενοι του τμήματος Αθήνας θα προσέλθουν ως εξής:

12 Νοεμβρίου 2015

  • στις 14:30 από κα Βαλαμουτοπούλου έως κα Γιαγά
  • στις 15:30 από κα Θεοδοσιάδου έως κ. Μαύρο
  • στις 16:30 από κα Μπαλαδήμα ως κ. Παπαδόπουλο

13 Νοεμβρίου 2015

  • στις 14:30 από κα Παπαδοπούλου έως κα Σιδηροπούλου
  • στις 15:30 από κ. Σμαΐλη έως κ. Φιλίππου

                      από το τμήμα Ηρακλείου οι κ. Τρικόλα & Φραδέλος
                      (από το 19ο πρόγραμμα) από κα Αλεξοπούλου έως κα Γεωργούδη

  • στις 16:30 (από το 19ο πρόγραμμα) από κ.Κιντζογλανάκη έως κα Φρυγανά

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία.

Bear