1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 20ου ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙ-ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-15 – ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 20ου ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙ-ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-15 – ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Η προγραμματισμένη προφορική αξιολόγηση των εκπαιδευομένων του τμήματος Αθήνας στις 12 Νοεμβρίου 2015 λόγω της 24ωρης απεργίας μεταφέρεται στις 13 Νοεμβρίου 2015 και θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

στις 11:30 από κα Βαλαμουτοπούλου έως κα Γιαγά
στις 12:30 από κα Θεοδοσιάδου έως κ. Μαύρο
στις 13:30 από κα Μπαλαδήμα ως κ. Παπαδόπουλο

Η προφορική αξιολόγηση των εκπαιδευομένων στις 13-11-15 παραμένει ως έχει.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Εκπαίδευσης.

Bear