1η Εξεταστική Περίοδος 19ου Μετεκπαιδευτικού προγράμματος στην ΕΠΙ – Τμήματος ΕΚΑΒ Αθήνας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1η Εξεταστική Περίοδος 19ου Μετεκπαιδευτικού προγράμματος στην ΕΠΙ – Τμήματος ΕΚΑΒ Αθήνας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ 19ου ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

 

Α)ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2014  ,  ΩΡΑ 10:00 – 12:00 π.μ. ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

 

Β)ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι υποψήφιοι θα κατανεμηθούν σε δύο ημερομηνίες ως εξής:

  1. 30 Οκτωβρίου 2014 ,  ΩΡΑ 16:00-18:00 από  το Α  έως  και το Μ,
  2. 31 Οκτωβρίου 2014 ,  ΩΡΑ 16:00-18:00 από  το Ν  έως  και το Χ,

Επίσης στις 31 Οκτωβρίου 2014 μπορούν να προσέλθουν  και οι εκπαιδευόμενοι που δεν αποφοίτησαν από το 18ο Μετεκπ . Προγρ. στην ΕΠΙ

Bear