1η Εξεταστική Περίοδος των εκπαιδευομένων του 17ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.) 20-04-2012 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1η Εξεταστική Περίοδος των εκπαιδευομένων του 17ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.) 20-04-2012 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ημερομηνίες Εξέτασης – Διορθωμένο

 

 

Bear