Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μελών για το Παράρτημα Ηρακλείου 06-12-2012 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μελών για το Παράρτημα Ηρακλείου 06-12-2012

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών μικροπρομηθειών και παραλαβής από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ηρακλείου για το οικονομικό έτος 2013

Ανακοίνωση

 

 

Bear