Οδηγίες ΟΠΑΔ για άδειες άνευ αποδοχών – δικαίωμα περίθαλψης 04-03-2013 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Οδηγίες ΟΠΑΔ για άδειες άνευ αποδοχών – δικαίωμα περίθαλψης 04-03-2013

Έγγραφο του ΟΠΑΔ που αφορά τις οδηγίες για άδειες άνευ αποδοχών και δικαίωμα περίθαλψης.

 

Bear