Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μελών 02-10-2012 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μελών 02-10-2012

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης σύμβασης καθαριότητας ΚΥ του ΕΚΑΒ.

Ανακοίνωση

Bear