Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μελών 01-10-2012 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μελών 01-10-2012 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού για την ανάδειξη Συμβούλου Λογιστικής Υποστήριξης.

Ανακοίνωση

Bear